Styrelsen

En styrelse är förtroendevalda av medlemmarna på föreningens årsmöte och har i och med sitt accepterande även åtagit sig att ansvara för och sköta föreningens förvaltning.

Följande punkter ska Falkks styrelsen särskilt beakta:

  • Följa gällande lagar och bindande regler.
  • Verkställa beslut fattade av årsmötet.
  • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
  • Ansvara för och förvalta föreningens medel.
  • Förbereda och genomföra årsmötet.
  • Tillse att SKF:s Uppförandekod efterlevs av föreningens anställda och medlemmar

Karin Delin

Ordförande
Bild kommer snart

Emma Boysen

Vice ordförande

Susanne Thorsson

Ledamot

Frida Lundin

Ledamot

Anne-Marie Johansson

Ledamot

David Svensson

Ledamot

Bild kommer snart