Det är viktigt att både åkare, föräldrar och tränare känner sig trygga med det sätt som Falkk hanterar personuppgifter. Därför följer vi de riktlinjer och den uppförandekod som Riksidrottsförbundet tagit fram för behandling av personuppgifter.

Två viktiga principer för hantering av personuppgifter är uppgiftsminimering och lagringsminimering. Det innebär att vi bara samlar in precis så mycket uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja vårt uppdrag att driva föreningen. Vi sparar uppgifterna bara så länge vi måste ha kvar dem för att kunna driva föreningen samt uppfylla olika legala eller rapporteringskrav som myndigheter och förbund ställer på oss. När vi inte behöver uppgifterna längre tar vi bort dem.

Uppgifter för att kunna driva verksamheten

Här handlar det om kontaktuppgifter som namn, personnummer, e-post adress, tel/mobiltel, adress och grupptillhörighet samt datum, tid och plats då det behövs.

Vi behöver dem för att:

  • Hålla ett medlemsregister och kunna kontakta medlemmar.
  • Fakturera åkare och föreningar.
  • Schemaläggning och planering.
  • Närvarorapportering och statistik till Riksidrottsförbundet, Konståkningsförbundet och kommunen.
  • Hantera och administrera anmälningar till Skridskoskolan, uppstartsläger, tävlingar och extraträning.

Bilder och videoupptagningar

Vid marknadsföring på hemsidan, i sociala media och i media är det viktigt att Falkk kan visa bilder från vår verksamhet. Genom att publicera bilder och videor kan vi berätta om vad vi gör och ge en positiv bild av verksamheten. På så vis kan vi locka nya medlemmar, publik och deltagare till olika evenemang samt även inspirera de som redan är medlemmar i klubben.

Publicering av bilder och video – Falkk följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för publicering av bilder och videor. Då vi i huvudsak stödjer vår publicering på intresseavvägning så krävs att vi gör det med gott omdöme och bara när det verkligen är motiverat. Rent konkret innebär det att vi framför allt publicerar bilder och videor på hela grupper och endast när det verkligen är motiverat på enskilda åkare. Det kan t ex vara bilder och video från en show eller tävling som vi arrangerar eller om en Falkk-åkare utmärkt sig i ett större sammanhang.

Föreningens intresse av att visa upp enskilda åkare ökar med testnivå och framgång, inte minst för att kunna ge de nyare åkarna förebilder.

Om vi kommer att fotografera eller filma på något av de evenemang vi arrangerar så kommer vi att informera om det både innan och under evenemanget. När media kommer på besök så informerar vi i regel om det i förväg och om någon fotografering görs så är det givetvis helt frivilligt att vara med på bild.

Du har kan när som helst invända mot publiceringen. Självklart kommer vi, om praktiskt möjligt, inte att publicera bilder på den person som motsätter sig detta, alternativt ta bort bilden om den redan är publicerad. Vill du invända mot publicering på dig eller ditt barn så skicka ett mail till info@falkk.se