Antidopingpolicy

Visste ni att alla medlemmar i en idrottsförening är skyldiga att känna till och följa dopingreglerna? Falkenbergs konståkningsklubb har tillsammans med Antidoping Sverige tagit fram en handlingsplan för att motverka risken att doping påträffas i vår träningsverksamhet. Vi vill att alla ska känna att vi har en trygg träningsmiljö och vi ser det som en god investering som stärker klubbens trovärdighet. Visste du tex att vissa mediciner kan klassas som doping? Det innebär att man måste söka dispens om man vill tävla i samband med att medicinen brukas. Genom att läsa mer på vaccineraklubben.se kan man lära sig mer om dopingreglerna och på så sätt undvika att dopingregler bryts pga okunskap.

Antidopingplan för Falkenbergs Konståkningsklubb

Vi vill att:

 • Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.
 • Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.
 • Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudnamedel och metoder.

Så här gör vi för att förebygga doping i vår förening:

 • Vi informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingplan.
 • Vi informerar klubbens medlemmar om gällande antidopingplan.
 • Vi informerar om klubbens antidopingplan på hemsida, i sociala medier och i andra sammanhang, t ex för kommun, sponsorer och andra samarbetspartners.
 • Falkks ledare/tränare  samt tävlingsidrottare över 15år ska göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se samt e-utbildningen Ren vinnare.
 • Vi uppmanar klubbens tävlingsidrottare och deras vårnadshavare att göra kunskapstestet på vaccineraklubben.se.
 • Vi använder Antidoping Sveriges serie filmade föreläsningar och tillhörande handledning för att fördjupa kunskapen hos föreningens ledare/tränare och aktiva.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation genom att utgå från lathunden som finns att ladda hem på vaccineraklubben.se.
 • Vi sprider kunskap i sociala medier genom att följa Antidoping Sverige och dela inläggen.
 • Vi marknadsför att vi har vaccinerat oss genom att beställa ett diplom som vi sätter upp i våra lokaler.
 • Vi sparar antidopingplanen internt och lättillgängligt för att förnya vaccinationen inom tre år. 

Akuta åtgärder:

 • Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa.
 • Om misstanke om doping uppkommer ska tränaransvarig eller styrelsen för Falkk omgående informeras. Styrelsen kontaktar berörd person. Är personen under 18 kontaktas alltid vårdnadshavare. Situationen bedöms utifrån vilka insatser som behövs och vid behov genomförs dopingkontroll enligt RF:s rekommendationer. Vid föreliggande av resultat av dopingkontroll underrättas styrelsen för diskussion av ev. åtgärder.
 • I första hand ser vi till åkarens bästa och försöker arbeta fram en plan för att få bort åkaren från drogerna. Varje situation är unik, men en eller flera av följande åtgärden kan bli aktuella vid ett positivt resultat av dopingkontrollen.
 • Avstängning från träning. Vid upprepade tillfällen kan avstängning från Falkk bli aktuellt.
 • Orosanmälan till Socialtjänsten
 • Polisanmälan